SANDNES SENTRUM: 214 + 135 KVM. NYRENNOVERTE KONTORER MED TERRASE - TIL LEIE

Beliggenhet, adkomst


Lokalet ligger midt i Sandnes sentrum - like ved handlegaten "Gågadå" - som er en av Norges lengste bilfrie handlegater.

I "Gågåda" og området rundt, finner du et bredt utvalg av butikkonsepter, serveringstilbud og andre servicetilbud.

Lokalene ligger tre minutters gange til jernbanestasjonen mot nord/syd.

Arealer og fordeling per etasje


Lokalene er på totalt ca. BTA. 349 kvm. og har følgende arealfordeling:

4. Etasje:

- Ca. BTA. 214 kvm.

5. Etasje:

- Ca. BTA. 135 kvm.

Lokalene har en naturlig fordeling av cellekontorer, åpent kontorlandskap, møterom, stillerom, kjøkken og WC.

- Kontorene kan leies samlet eller hver for seg
- Lokalene kan tilpasses leietakers behov
- Gode lys - og eksponeringsforhold
- Tilhørende terrasse

Byggemåte


Betong og tre.

Standard


Høy standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Balansert ventilasjon med kjøling.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Lokalene blir ferdigstilt 1. oktober 2019.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Langgata 30
4306 Sandnes

Ledig areal

Kontor 4 214 m²
Totalt 214 m²

Kontakt

Tore H. Idland
M: +47 922 77 888
E: tore@arealeiendom.no

Håkon Langseth
M: +47 922 88 114
E: hakon@arealeiendom.no