"TASTA BRYGGE": 446 + 561 KMV. STRØKEN TOPPETASJE & 600 KVM. LAGER - NÆRT SENTRUM TIL LEIE - TERRASSE, SJØUTSIKT

Beliggenhet, adkomst


"Tasta Brygge" i Skogstøstraen 25 - er en større kombinasjonseiendom bestående av kontor, lager/ verksted, uteområde og dypvannskai.

Avstand fra Skogstøstraen 25:

- 3 km. til Stavanger sentrum
- 4 km. til Dusavika
- 14 km. til Risavika Havn
- 17 km. til Sola flyplass
- 19 km. til Sandnes sentrum

Arealer og fordeling per etasje


Toppetasjen har følgende arealfordeling:

4. Etasje:

- Ca. BTA 446 kvm. med følgende arealfordeling:

Stor gang, resepsjon, enkeltkontorer, møterom, stillerom, kjøkken, inntrukket privat terrasse

- Høy standard i nyrenoverte lokaler
- Tilpasninger kan gjøres etter avtale med leietaker
- Svært god parkeringsdekning
- Felles kantine i første etasje
- Felles resepsjon
- Sjøutsikt
- Terrasse (noen etasjer)
- Sjøutsikt
- Gode solforhold
- Nyrenoverte dame - og herregarderober
- Sykkelparkering
- Dypvannskai

Kontakt oss for arealfordeling og tegninger/ muligheter!

Mulighet for ca. 561 kvm. kontor i tillegg i samme etasje

Mulighet for ca. 600 kvm. lager/ verksted

Standard


Meget høy standard.

Omfattende renovert i 2018.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Skogstøstraen 25
4029 Stavanger

Ledig areal

Kontor 0 561 m²
Kombinasjonslokaler 0 561 m²
Totalt 561 m²

Kontakt

Tore H. Idland
M: +47 922 77 888
E: tore@arealeiendom.no

Håkon Langseth
M: +47 922 88 114
E: hakon@arealeiendom.no