FORUS/LURA - SPENNENDE KOMBINASJONSEIENDOM TIL LEIE!

Beliggenhet, adkomst


Attraktiv beliggenhet på Forus/Lura. God adkomst med kort avstand til Forus, Sola, Sandnes og Stavanger.

Arealer og fordeling per etasje


1.Etasje/Kjeller: 940 kvm. BTA.
2.Etasje: 940 kvm. BTA.
3.Etasje: 940 kvm. BTA.

Totalt: 2 820 kvm. BTA.

Standard


Spennende kombinasjonseiendom på Forus som består av verksted/lager i 1. første etasje og kontorer i etasjene over. Bnr. 2520 er et tomteareal som i dag benyttes som et parkeringsareal.

Lokalene holder gjennomgående god standard. Store deler av bygget ble innvendig oppgradert for ca. 10 år siden. I 2016 ble ventilasjonsanlegget skiftet i hele bygget, med varmepumpe, varmegjenvinning og kjøling.

Det er bygget nedkjøringsrampe til kjelleretasje, for transport av varer etc. til lager og verksted.

Parkering


God parkering med ca. 80 p-plasser.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)


Eiertomt på ca. 3382 kvm.

Vei, vann og avløp


Offentlig

Reguleringsplan


Reguleringsplan for Nordre Lura, Litla Myklaberget - PlanID 80107

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften.
Megler har informert selger om selgers plikt til energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke skal ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.

Jakob Askelandsvei 13
4314 Sandnes

Ledig areal

Lager/produksjon 0 2820 m²
Totalt 2820 m²

Kontakt

Håkon Langseth
M: +47 922 88 114
E: hakon@arealeiendom.no

Tore H. Idland
M: +47 922 77 888
E: tore@arealeiendom.no