FORUS/LURA - SPENNENDE KOMBINASJONSEIENDOM TIL SALGS!

Beliggenhet, adkomst


Attraktiv beliggenhet på Forus/Lura. God adkomst med kort avstand til Forus, Sola, Sandnes og Stavanger.

Arealer og fordeling per etasje


1.Etasje/Kjeller: 940 kvm. BTA.
2.Etasje: 940 kvm. BTA.
3.Etasje: 940 kvm. BTA.

Totalt: 2 820 kvm. BTA.

Standard


Spennende kombinasjonseiendom på Forus som består av verksted/lager i 1. første etasje og kontorer i etasjene over. Bnr. 1825 er seksjonert i 9 eierseksjoner. Selgerselskapet (VIL AS) har hjemmel til alle seksjonene. Bnr. 2520 er et tomteareal som i dag benyttes som et parkeringsareal.

Lokalene holder gjennomgående god standard. Store deler av bygget ble innvendig oppgradert for ca. 10 år siden. I 2016 ble ventilasjonsanlegget skiftet i hele bygget, med varmepumpe, varmegjenvinning og kjøling. Det er bygget nedkjøringsrampe til kjelleretasje, for transport av varer etc. til lager og verksted.

Eiendommen er utleid ut Q3 2020, med en årsleie på ca. kr. 3 135 906,- + mva.

Parkering


God parkering med ca. 80 p-plasser.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)


Eiertomt på ca. 3382 kvm. (totalt for bnr. 1825 og 2520)

Vei, vann og avløp


Offentlig

Reguleringsplan


Reguleringsplan for Nordre Lura, Litla Myklaberget - PlanID 80107

Prisantydning


MNOK 29,5 (Brutto eiendomsverdi)

Salgsobjekt


Det er 100% av aksjene i VIL AS som selges (Org.nr. 991 247 122).

Takst / tilstandsrapport


Det forligger ikke tilstansrapport fra tredje part.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften.
Megler har informert selger om selgers plikt til energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Kommunale avgifter


Årlige kommunale avgifter kr. 62 787,- for 2020 (i følge Sandnes Kommune)

Leieinntekter


Årlig ca. kr. 3 135 906,- + mva. (utløper Q3 2020).

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Budgivning


Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår prospekt og vedlegg vedrørende eiendommen før en inngir bud.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke skal ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Solgt 'som den er'


Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den / det er", jfr. avhendingslova § 3-9. Avhendingslova § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingslova § 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingslova § 3-8. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingslova § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvaret for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger som justeringsforpliktelser ifm. MVA. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Selger står fritt til å på ethvert tidspunkt å godta eller forkaste ethvert bud.
Salgsbetingelser: Informasjonen i dette prospektet forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og liknende vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og tegninger og ikke kontrollert av megler. Selger og megler fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte forekomme ved senere kontrollmålinger. Eventuelle arealavvik skal ikke kunne gjøres gjeldene som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag eller heving.

Jakob Askelandsvei 13
4314 Sandnes

Ledig areal

Kombinasjonslokaler 2820 m²
Totalt 2820 m²

Kontakt

Tore H. Idland
M: +47 922 77 888
E: tore@arealeiendom.no

Håkon Langseth
M: +47 922 88 114
E: hakon@arealeiendom.no